Events & News

Lectures & colloquia at the Institute of Philosophy:

Filip Grgić: “Što je (sretan ili nesretan) slučaj?” [“What is Luck?”], 30. 9. 2014. u 11 sati, Institut za filozofiju, Ul. grada Vukovara 54/V, Zagreb.

Radim Bělohrad (Masaryk University Brno): “Subjective Theories of Personal Identity and Identity-Related Practical Concerns”, 7. 10. 2014. u 12 sati, Institut za filozofiju, V. kat.

Davor Pećnjak: “Ne-uzročna teorija slobode volje” [“Noncausal Theory of Free Will”], 4. 11. 2014. u 11 sati, Institut za filozofiju, V. kat.

Dario Škarica: “Čin i svijest” [“Action and Consciousness”], 2. 2. 2015. u 11 sati, Institut za filozofiju, V. kat.

Tvrtko Jolić: “Sloboda volje kolektiva”, 16. 2. 2016. u 11 sati, Institut za filozofiju, V. kat.

Anna Kocsis: “The computation-representation divide: The case of Bayesian approach to cognitive development”, 28. 6. 2016. u 12 sati, Institut za filozofiju, V. kat.

Zvonimir Anić: “Kauzalne moći i dispozicije”, 12. 7. 2016. u 11 sati, Institut za filozofiju, V. kat.

Thomas Pink (King’s College London), “Scepticism about self-determination”, 6. 10. 2016. u 11 sati, Institut za filozofiju, V. kat.

Filip Grgić: “Aristotel o deliberaciji i kontingentnosti” [“Aristotle on deliberation and contingency”], 24. 11. 2017. u 11 sati, Institut za filozofiju, V. kat.

Ljudevit Hanžek (University of Split): “Široki mentalni sadržaj i objašnjenje ponašanja” [“Wide mental content and the explanation of behaviour”], 30. 11. 2017. u 11 sati, Institut za filozofiju, V. kat.

Davor Pećnjak: “O problemu slobode volje” 27. 6. 2018. u 11:30 sati, Institut za filozofiju, V. kat.

 

Conference presentations:
Filip Grgić: “Aristotle and the Principle of Alternate Possibilities”, Formal Methods and Science in Philosophy, IUC, Dubrovnik, March 26-28, 2015.

Anna Kocsis: “Mechanistic and Computational Explanations in Neuroscience“, Formal Methods and Science in Philosophy, IUC, Dubrovnik, March 26-28, 2015.

Boris Kožnjak: “Should Scientific Realists Rely on Technological Success?”, Formal Methods and Science in Philosophy, IUC, Dubrovnik, March 26-28, 2015.

Pavel Gregorić and Filip Grgić participated at The Central European Reading Group in Ancient Philosophy: Aristotle’s Physics VIII.5-10, Tel Aviv University, 7-9 June 2015.

Anna Kocsis: “Consciousness as Representation Formation From a Neural Darwinian Perspective“, Toward a Science of Consciousness 2015 conference (Helsinki, June 9-13)

P. Gregorić: “Property Binding in Aristotle”, The Senses and Crossmodal Perception: Aristotelian and Contemporary Perspectives, Bern, 28-30. 10. 2016.

Lj. Hanžek: “Self-Representation and Consciousness – a Critique of Kriegel”, Mind, World, and Action,  IUC Dubrovnik, 29. 8. 2016.

Davor Pećnjak: “Responsibility and Autonomous Weapons Systems”,  Zagreb Applied Ethics Conference  – The Ethics of Robotics and Artificial Intelligence, Zagreb, 5. 6. 2017.

Davor Pećnjak: “Deliberation, Action and Freedom”, Knowledge and Human Action IIP Paris – IUC Dubrovnik, September 24-30, 2017.

Davor Pećnjak: “Responsibility and Autonomous Weapons Systems”, Politics & Morality, Institut za filozofiju, Zagreb, 18-20. 10. 2017.

Matko Gjurašin i Davor Pećnjak: “O novom argumentu posljedice”, Godišnja konferencija Udruge za promicanje filozofije: Klasični i suvremeni filozofski problemi, Samobor, 1. 12. 2017.

Davor Pećnjak: “Deliberation, Action and Freedom”, Metaphysics – IUC Dubrovnik, June 4-8. 2018.

 

Lectures and Talks:
Filip Grgić: “Sloboda volje kao filozofski problem” [“Free Will as a Philosophical Problem”], Hrvatsko katoličko sveučilište, 24. 11. 2016, 12:00.

Davor Pećnjak: “Bog, odlučivanje i sloboda volje” [“God, Deliberation, and Free Will”], Hrvatsko katoličko sveučilište, 2. 3. 2017, 12:00.

Filip Grgić: “Deliberacija, istraživanje i pretpostavka otvorenosti” [“Deliberation, Inquiry, and the Presumption of Openness”], Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 12. 10. 2017, 12:00.

 

 

 

Slavni Laplaceov demon zapravo je – Boškovićev!

Postoji li slobodna volja? Neuroznanost: ‘To je iluzija, ljudske odluke danas možemo predvidjeti 7 sekundi unaprijed’